Continguts del llibre de l’alumne

Unitat 1

La pedra màgica

Unitat 2

La ciutat emmurallada

Unitat 3

Les arracades de la fada

Unitat 4

Concurs de música!

Unitat 5

El cranc mariner

Annexos:

M’ha agradat aprendre

Cançoner

Danses

Taula de continguts

cubierta