Música 5

A cinquè curs partim de la idea de música com a activitat, com a “fer música”, i el fil conductor es basa en les activitats musicals més bàsiques: cantar, tocar i ballar. Cada unitat presenta els continguts de manera pràctica, relacionats amb la presència de la música en l’entorn dels alumnes. Cada unitat es tanca amb un projecte globalitzador que permet consolidar les competències artístiques bàsiques, enriquir el treball interpretatiu i ampliar les capacitats creatives i d’escolta activa.

Al llarg del llibre trobareu les següents propostes:

  • Aspectes actitudinals per potenciar competències personals i socials.
  • Tres projectes guiats per portar a terme a l’aula, relacionats amb els continguts de cada unitat.
  • Orientacions i exercicis a la Guia didàctica.

home

Al final del llibre:

  • Cançoner perquè el mestre/a tingui un repertori més ampli de cançons. Les trobareu en el disc de l’alumne/a, en versió cantada i instrumental.
  • Partitures per fer interpretacions senzilles amb instruments escolars.
  • Partitures per treballar la flauta de bec, a partir de quart curs.
  • Danses, totes enregistrades en el disc i el DVD per al mestre/a, i documentades a la Guia Didàctica.
  • Un DVD del mestre/a amb totes les danses proposades i més recursos per reforçar els continguts del llibre (fragments de concerts, fragments de pel·lícules i filmacions fetes especialment per a aquest llibre).
  • Un DVD de recursos per al mestre/a amb material complementari per fotocopiar i altres com ara programació curricular, activitats per a pissarra digital interactiva, avaluacions, graelles d’observació, pàgines del llibre per projectar amb el canó, enllaços, imatges, cartells i més cançons.