Música 3

En el tercer curs, proposem el fil conductor de l’orquestra simfònica i les famílies d’instruments que la formen. Els continguts es presenten estretament relacionats amb la resta de coneixements que s’adquireixen a l’escola i amb la vida quotidiana de l’alumnat. En el llibre i en el quadern trobareu «poemes musicats», «endevinalles musicals», dites relacionades amb el temps i el calendari de l’any on es pot buscar o descobrir el ritme, i també els exercicis del quadern «Musi Mates», «Musi Recorda», «Musi Inventa», etc. Tots ells faciliten el desenvolupament de les competències bàsiques i la consolidació dels continguts treballats.

Al llarg del llibre trobareu les següents propostes:

  • Espais de relaxació per trobar la calma: «I ara… pausa».
  • Aspectes actitudinals per potenciar competències personals i socials: «Ep!».
  • Orientacions i exercicis a la Guia Didàctica.

home

Al final del llibre:

  • Cançoner perquè el mestre/a tingui un repertori més ampli de cançons. Les trobareu en el disc de l’alumne/a, en versió cantada i instrumental.
  • Danses, totes enregistrades en el disc i el DVD per al mestre/a, i documentades a la Guia Didàctica.
  • Un DVD del mestre/a amb totes les danses proposades i més recursos per reforçar els continguts del llibre (fragments de concerts, fragments de pel·lícules i filmacions fetes especialment per a aquest llibre).
  • Un DVD de recursos per al mestre/a amb material complementari per fotocopiar i altres com ara programació curricular, activitats per a pissarra digital interactiva, avaluacions, graelles d’observació, pàgines del llibre per projectar amb el canó, enllaços, imatges, cartells i més cançons.