Música 1

En el primer curs, els contes i els jocs són la motivació per a un aprenentatge que va més enllà del treball isolat de l’activitat musical: en aquestes edats, els contes i els jocs provoquen un gaudi per ells mateixos que permet introduir, amb naturalitat, el coneixement del llenguatge musical.

Al llarg del llibre trobareu les següents propostes:

  • Espais de relaxació per trobar la calma: «I ara… pausa».
  • Aspectes actitudinals per potenciar competències personals i socials: «Ep!».
  • Orientacions i exercicis a la Guia Didàctica.

home

Al final del llibre:

  • Cançoner perquè el mestre/a tingui un repertori més ampli de cançons. Les trobareu en el disc de l’alumne, en versió cantada i instrumental.
  • Danses, totes enregistrades en el disc compacte de l’alumne i en el disc i el DVD del mestre, i documentades a la Guia didàctica.
  • Un DVD de recursos per al mestre amb material complementari per fotocopiar i altres com ara programació curricular, avaluacions, graelles d’observació, pàgines del llibre per projectar amb el canó, enllaços, imatges, cartells i més cançons.
  • Un DVD amb totes les danses proposades i més recursos per reforçar els continguts del llibre (contes, fragments de concerts, fragments de pel·lícules i filmacions fetes especialment per a aquest llibre).